แนมโน้มธุรกิจไอทีในอนาคตอันใกล้ ที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

ITเปลี่ยนสังคม

ปัจจุบันเทรนด์เทคโนโลยีกำลังเป็นที่นิยมในหลายๆแบรนด์ธุรกิจ นั่นเพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ประกอบกับเกิดไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้ว ผู้คนจึงหันมาใช้อินเตอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์กันมาก เพื่อความบันเทิงและติดตามข่าวสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าและบริการ จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าเมื่อเทคโนโลยีกำลังเป็นที่นิยมแบบนี้ ภายในอนาคตอันใกล้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านไอทีที่ส่งผลต่อธุรกิจแบบไหนเกิดขึ้นบ้าง เริ่มจากข้อแรกกันเลย

  1. การผันตัวมารับกับ Digital Transformation ในที่นี้องค์กรขนาดใหญ่จนถึงองค์ขนาดเล็กจะเริ่มหันมาลงทุนกับด้าน Digital Transformation กันมากขึ้น และการทำ Transformation จะเพิ่มขึ้นทุกปี
  2. เป็นเรื่องดีที่ผู้พิการจะมีโอกาสในการทำงานหรือถูกจ้างมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมหุ่นยนต์เสริมได้จากระยะไกลโดยใช้ผู้พิการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจ้างเฉพาะคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่สำหรับผู้พิการหลายคนก็มีความสามารถที่จะเรื่องนี้ได้ นั่นจึงเป็นแนวโน้มว่าในอนาคตผู้พิการจะถูกจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า
  3. องค์กรด้านไอทีจะขยายเป็น Bring Your Own Enhancement โดยจะเป็นการแก้ปัญหาในการเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นบ้างก็ยกตัวอย่างเช่น แว่นที่สวมแล้วเห็นภาพข้อมูล หรือโฮโลแกรม ซึ่งแว่นนี้เองสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมหนักได้ เช่น เวลามองผ่านแว่นไปที่วัตถุ แทนที่จะมีพนักงานในส่วนนั้นคอยให้ความรู้ ก็เปลี่ยนเป็นให้คนทำงานสวมแว่นแล้วอ่านข้อมูลที่ขึ้นมาบนแว่นเลย เป็นต้น
  4. เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและเริ่มมี AI/ML มากขึ้น จึงมีการออกกฎหมายในการควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้น
  5. พนักงานในองค์กรสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการทำงานเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้ด้วยตัวเอง คล้ายการจัดเพลย์ลิสต์เพลงฟังเลยละ
  6. Blockchain จะกลายเป็นสิ่งที่สู้กับข่าวปลอม เนื้อหาของข่าวจากวิดีโอหรือบทความจะถูกพิสูจน์ด้วย BlockChain
  7. กิจกรรมของทุกคนบนโลกใบนี้จะถูกติดตามมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกวัดคุณค่าในการให้บริการหลายๆอย่าง
  8. พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จะกลายเป็นสิ่งเสพติดรูปแบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อป ซึ่งผลเสียที่ตามมาคือการใช้จ่ายเงินเกินตัว และร้ายแรงที่สุดคือการมีปัญหาสภาวะทางจิตได้ เช่น โรคซึมเศร้า